odwiedzin: 1219 dzisiaj: 1 on-line: 1
O JEDNOSTCE

Ochotnicza Straż Pożarna W Jegłowniku została założona w 1949 roku przez Jana Bożejewicza. Początkowo działała jako przymusowa OSP. Oficjalnie Terenowa OSP w Jegłowniku została wpisana do sądowego rejestru „Stowarzyszeń” 27 stycznia 1992 roku.

Wszystkie dokumenty dotyczące jednostki zostały skradzione w trakcie włamania do budynku remizy w roku 1991. Jako, że dokumentów nie udało się odzyskać, ostatnie zapisy pochodzą z 1988 roku. W tym czasie prezesem był dh Józef Izbaner a naczelnikiem dh Józef Pakuła. Członkami zarządu byli dh Marek Kanikuła, dh Andrzej Jastak oraz dh Stanisław Boniecki. W 1989 roku na stanowisko prezesa został wybrany dh Józef Pakuła a naczelnikiem został dh Edward Klunder. Kolejna zmiana na stanowisku prezesa nastąpiła w 2006 roku, prezesem został wybrany dh Konrad Wiśniewski.

Podczas walnego zebrania sprawozdawczego w 1993 roku podjęto dwie uchwały. Pierwszą w sprawie przyjęcia Statutu OSP, a drugą w sprawie zgłoszenie przystąpienia OSP Jegłownik jako członka zwyczajnego do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W 1998 wójt gminy Gronowo Elbląskie Konrad Wiśniewski, naczelnik OSP Jegłownik Edward Klunder oraz z-ca Komendanta Rejonowego PSP st. kpt. Tomasz Świniarski podpisali porozumienie dotyczące włączenia OSP do KSRG. 4 września 2001 wydano decyzje (DECYZJA Nr XIV/03/KSRG) o włączeniu OSP Jegłownik do KSRG podpisaną przez gen. brygadiera Zbigniewa Meresa.

Obecnie jednostka posiada dwa samochody bojowe: Star 244 GBM (pozyskany 1990 roku) i VW T4 SLRT (pozyskany w 2005 roku). Elementy wyposażenia samochodów i remizy oraz umundurowanie pozyskiwane jest systematycznie każdego roku ze środków KSRG, gminnych oraz funduszy własnych.

Strażacy z naszej jednostki regularnie uczestniczą w zawodach sportowo-pożarniczych. Ostatnim sukcesem było zwycięstwo w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych w Fiszewie. Mamy nadzieje, że sukcesy te będą kontynuowane w następnych latach.